Авилгалын эсрэг үйл ажиллагаа

 Авилгалын эсрэг үйл ажиллагаа

 

Нэр Файл
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Үзэх
Авлигын эсрэг 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх
2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Үзэх
Авилгалтай тэмцэх 2020 оны төлөвлөгөө Үзэх