"Хера пропортиз" ХХК-ын нэхэмжлэлтэй шүүхийн тов гарлаа.

 "Хера пропортиз" ХХК-ын Нийслэлийн Засаг даргад холбогдуулан гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн "Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах" тухай А/202 тоот захирамжийг хүчингүй болгуулах шаардлага бүхий нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн шүүх хуралдаан 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд болно.