Эрхэм зорилго, чиг үүрэг

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО


Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газар нь нийслэлийн гэр хорооллыг нийгэм, эдийн засаг, экологи, соёл боловсролын тогтвортой хөгжлийг хангасан суурьшлын бүс болгон хөгжүүлэх зорилготой.


ЧИГ ҮҮРЭГ