Танилцуулга

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 190 дүгээр тогтоолоор нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд “Гэр хорооллын хөгжлийн газар” хэрэгжүүлэгч агентлаг байгуулахаар тогтоосны дагуу нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/90 дүгээр захирамжаар байгуулагдаж, байгууллагын дүрэм, бүтэц, орон тоог баталсан. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд “Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар” болж өөрчлөгдсөн.

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/241 тоот захирамжаар "Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газар" болон нэршил нь өөрчлөгдөн, дараах бүтэц, орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үүнд: 

  • Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
  • Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс
  • Мэдээлэл, хамтын ажиллагааны хэлтэс

 

гэсэн 3 хэлтэс, 33 орон тоотой ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/304 тоот захирамжаар байгууллагын дүрмийг шинэчлэн баталж, мөрдөж ажиллаж байна. 

 

Тус газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд:

  • Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл
  • Гэр хорооллын дундын бүсэд 200-300 айлын дунд хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" төсөл 
  • Гэр хорооллын захын бүсэд сэргээгдэх эрчим хүч, шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх төсөл зэрэг төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 тоот тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагад гэр хорооллын төвийн бүсийг инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон өндөр давхрын орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Тус шийдвэрийн хүрээнд “Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах” төслийг 2013 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд төслийг иргэд, төр, хувийн хэвшлийн оролцоо, хамтын ажиллагааг дээд зэргээр хангах зарчмаар хэрэгжүүлж байна.

 

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн нэг гол онцлог нь иргэд одоо амьдарч буй газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийг чөлөөлөн бүтээн байгуулалт хийх явдал юм. Газар чөлөөлөхдөө тухайн газарт амьдарч байсан иргэдийг шинэ орон сууц ашиглалтад орох хүртэл хугацаанд түрээсийн байранд түр шилжүүлэн суулгаж газрыг чөлөөлөх ба өөр нэг хувилбар нь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөө төсөл хэрэгжүүлэгчтэй харилцан тохирч худалдах байдлаар газрыг чөлөөлдөг.

 

Өнөөдрийн байдлаар гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн хүрээнд 38 хэсэгчилсэн талбайд 34 төсөл хэрэгжүүлэгч компани гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг хэрэгжүүлж, 1,712 айлын газрыг чөлөөлж, 7,227 айлын орон сууц ашиглалтад оруулж, 5,001 айлын яндан буюу агаарын бохирдуулж буй эх үүсвэрийг байхгүй болгоод байна. Төслийн хүрээнд 2019 онд 3417 айлын орон сууц ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй барилга угсралтын ажлууд хийгдэж байна.

 

Гэр хорооллын дундын бүсэд 200-300 айлын дунд хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" төсөл Гэр хорооллын иргэдийн дунд явуулсан судалгаагаар 80 гаруй хувь нь өмчлөл, эзэмшлийн газраа 2-3 өрөө байраар солихоос илүүтэйгээр тухай орчиндоо инженерийн шугам сүлжээ хангамжийг авч өөрсдийн амьдрах нөхцөлөө сайжруулан үр хүүхдэдээ өвлүүлэн үлдээх хүсэлтэй байдаг гэсэн үр дүн гарсан.

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ний 14/01 тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтцийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрт дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх “Дэд бүтцийн төв” төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан.

 

“Дэд бүтцийн төв” нь гэр хорооллын суурьшлын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн шийдэл бүхий байгууламжуудыг төлөвлөн, иргэддээ инженерийн болон нийгмийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх, иргэдийн амьдрах орчин, нөхцөлийг сайжруулах, ажлын байр бий болгох үндсэн үүрэгтэй. Энэхүү Дэд бүтцийн төв нь 200-300 айл өрхийг дулаан, цахилгаан, цэвэр ус, холбоо, ариутгах татуургын хангамжаар бүрэн хангах хүчин чадалтай байх ба мөн иргэдэд жижиг дунд бизнес эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр ажлын байр бий болгох боломжтой юм.

“Дэд бүтцийн төв” төслийг хэрэгжүүлснээр иргэд өөрсдийн амьдарч буй газартаа инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцээр хангагдсан, тав тухтай, тохилог амьдрах нөхцөлийг бүрдэх юм.

 

Эхний Дэд бүтцийн төв төсөл нь Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 220 нэгж талбарыг хамарсан 14 га газарт жишиг гудамж, авто болон явган зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг, камержуулалт иж бүрэн хийгдэж 2019 оны 07 сард хүлээлгэн өгнө. Одоогийн байдлаар 61 нэгж талбар инженерийн шугамд холбогдсон. Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны Хувьсгалчдын Г-ийн 11, 13, 14, 15 дугаар гудамжны төв шугамын ажил хийгдэж дууссан бөгөөд 14, 15 дугаар гудамжны төв шугамаас салбар дулааны худаг хүртэлх шугамын ажил хийгдэж байна.

 

ХАРИЛЦАХ УТАС: 70110733